Adieu Gary Cooper - Romain Gary

Adieu Gary Cooper

Romain Gary

1992, GALLIMARD Editions Gallimard